Avensys Design | Izrada i dizajn web stranica Split, SEO, CMS

"We make your ideas work"

Tko smo?

Kontaktirajte nas

Sjedište/Adresa: Karamanova 6, 21000 Split, Hrvatska | OIB: 04502431673 | MBS: 060337057 | Registar: Trgovački sud u Splitu, Tt-17/1019-2

Temeljni kapital: 20.000,00 kn, uplaćen u cijelosti. | Član društva: Frane Cvitanić, vlasnik i direktor | IBAN: HR8923300031154128739, Splitska banka d.d.


Privacy Policy | Terms of Service | Payment Conditions