a

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte adipi. Suspendisse ultrices hendrerit a vitae vel a sodales. Ac lectus vel risus suscipit sit amet hendrerit a venenatis.

Hirtenstraße 19, 10178 Berlin, Germany
+49 30 24041420
ouroffice@vangard.com

Poslovno savjetovanje

Poslovni plan

Opis Vaše poslovne ideje, mjera koje su potrebne za realizaciju posla, procjenu ljudskih i financijskih resursa (prihoda i troškova) kako bi se adekvatno procijenila isplativost pojedine investicije.

Investicijska studija

Dokument koji za projekt investicija uz pokretanje ili povećanje djelatnosti prikazuje ekonomsku isplativost ulaganja i na način na koji će projekt biti realiziran. Za razliku od poslovnog plana, obrađuje samo one aspekte poslovanja koji su važni za izvedbu investicijskog projekta.

Studija (pred)izvodljivosti

Dokument koji argumentira isplativost i izvodljivost investicijskog projekta.

Cost-benefit analiza (CBA)

Metoda ekonomske analize kojom se uspoređuju i vrednuju sve prednosti i nedostaci nekog poduzetničkog pothvata ili projekta analizom troškova (cost) i koristi (benefit).