a

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte adipi. Suspendisse ultrices hendrerit a vitae vel a sodales. Ac lectus vel risus suscipit sit amet hendrerit a venenatis.

Hirtenstraße 19, 10178 Berlin, Germany
+49 30 24041420
ouroffice@vangard.com

Općina Drnje

Općina Drnje

Općina Drnje

Općina Drnje nalazi se na području Koprivničko – križevačke županije, sjeveroistočno od Grada Koprivnice. Na području općine nalaze se tri naselja Botovo, Drnje i Torčec.

Općina Drnje graniči na jugu s Općinom Peteranec, na sjeverozapadu s općinama Đelekovec, Koprivnički Ivanec i Legrad, na sjeveroistoku s Općinom Gola. Dio općinske granice na sjeveru je i državna granica Republike Hrvatske s Republikom Mađarskom.

Rubnim sjevernim/sjeveroistočnim dijelovima Općine Drnje, uz državnu granicu s Republikom Mađarskom protiče rijeka Drava. Uz područje koje gravitira rijeci Dravi nalazi se i jezero Šoderica, gdje su izgrađeni turistički i rekreacijski sadržaji.

Središnjim dijelom općine, u pravcu jugozapad – sjeveroistok položena je magistralna željeznička pruga koja povezuje Jadransko more i susjednu Republiku Mađarsku, tj. Rijeka – Zagreb-Koprivnica-Drnje-Botovo-Zakany-Budimpešta, koja je u ovom dijelu puštena u promet 1870. godine.

Također je važna međunarodna cesta Koprivnica-Drnje-Gola-Mađarska, čija je važnost povećana nakon otvaranja međunarodnog cestovnog prijelaza kod Gole 1982. godine.

Osim tranzitnog, ovaj prostor ima i križišni položaj jer tuda prolazi i regionalna cesta koja povezuje Međimurje preko Đelekovca i Torčeca s Drnjem i nastavlja se preko Sigeca i Hlebina do Novigrada Podravskog gdje se spaja na podravsku magistralu. Djelomično prometnu važnost povećava i cesta koja povezuje Đelekovec i jezero Šoderica, a spaja se na pravac Koprivnica-Drnje-Botovo-Mađarska. Za selo Torčec značaj ima lokalna cesta koja ga spaja s Gradom Koprivnica.

Kroz naselja Torčec i Drnje protiče vodotok Gliboki potok (sa smjerom tečenja od sjeverozapada prema jugoistoku), sve do ušća u rijeku Dravu južno od područja Općine Drnje.

Kote terena generalno prate pad tog vodotoka, a kreću se u rasponu od oko 127 m.n.m., na sjeverozapadu do 123 m.n.m. na jugoistoku.

Naselja Drnje i Botovo, smještena su južno od željezničke pruge, uz lokalnu cestu Koprivnica – Peteranec – Drnje – Botovo – Šoderica, dok se naselje Torčec nalazi na sjeverozapadnom dijelu Općine uz lokalnu prometnicu prema naselju Đelekovec.

IZAZOV
Izraditi sveobuhvatnu, intuitivnu, vizualno atraktivnu i informativnu web stranicu koja će se fokusirati na kontinuiranom i transparentnom objavljivanju važnih dokumenata svim stanovnicima Općine Drnje te prikazom života u Drnju, djelatnika Općine, povijesti, gospodarstva i umjetnosti te kontakt podacima.

NAŠE RJEŠENJE
U suradnji s IRMA kreativni studio skicirali smo, dizajnirali, kodirali i optimizirali web stranicu, implementirali SSL certifikat, izvršili osnovni SEO te u ovom trenutku pružamo usluge redovitog mjesečnog održavanje web stranice.

POSJETI WEB STRANICU
Kratke informacije
Autor:

Avensys

Tagovi:

SEO optimizacija, web dizajn, održavanje web stranice, Općina Drnje

Kategorija:

SEO optimizacija, Web dizajn

Datum:

21. listopada 2018.