a

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte adipi. Suspendisse ultrices hendrerit a vitae vel a sodales. Ac lectus vel risus suscipit sit amet hendrerit a venenatis.

Hirtenstraße 19, 10178 Berlin, Germany
+49 30 24041420
ouroffice@vangard.com

OPG Gundić Željko

Maslinovo ulje
Vino

OPG Gundić Željko

Modernizacija i unaprjeđenje procesa obrade maslinika i vinograda

Cilj ulaganja je modernizacija i unaprjeđenje procesa rada i poslovanja te povećanje proizvodnog kapaciteta kroz povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata. Cilj se planira provesti kupnjom poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme za poboljšanje procesa obrađivanja poljoprivrednog zemljišta te procesa nastanka ulja iz maslina te vina.
Mnogi ekonomski pokazatelji maslinarske proizvodnje, ali i stanje na tržištu maslinovog ulja Republike Hrvatske, ukazuju na visoke troškove po jedinici proizvoda, visoke troškove radne snage (ljudskog rada), odnosno nizak stupanj mehaniziranosti maslinarske proizvodnje. Dokaz navedenom je podatak da ukupni trošak proizvodnje maslinova ulja čine većinom varijabilni troškovi.

Glavnina ulaganja odnosi se na novi motokultivator budući da je nositelj OPG-a trenutno u posjedu stare kopačice koja se često kvari. Među razlozima nabave kopačice je veća učinkovitost obrađivanja maslinika i vinograda, ekonomičnost, ekološki boljitak te smanjenje negativnog utjecaja na okoliš. Učestalija obrada tla smanjit će pojavu korova i štetnika što će rezultirati manjom upotrebom pesticida, kvalitetna obrada utjecat će na poboljšanje fizikalnih, kemijskih i mikrobioloških svojstava, utjecat će na očuvanje vlage u tlu i na procese iskorištenja gnojiva, održavanje optimalne količine vlage u tlu, a samim time dobit će se na podizanju kvalitete konačnog proizvoda. Budući da su do sada potrebni radovi izvođeni sa starim motokultivatorom marke „Benassi 10 KS” u koji je ugrađen dvotaktni otto motor. Dvotaktni motori su veliki potrošači ulja, potrebno ga je zasebno kupovati, neefikasno koriste gorivo i ulje tako da znatan dio goriva i ulja izlazi kroz ispušni kanal neiskorišten te je samim time ekološki neprihvatljiv, ponajviše zbog velikog emitiranja plinova koji su nastali zbog slabog iskorištenja goriva kao i velike količine ulja koje se troši u procesu. Nova kopačica bila bi šira, što bi smanjilo potrebno vrijeme obrade zemljišta, a dizelski motor umjesto dvotaktnog otto motora troši 0,7 litara za 1 sat rada. Dakle, puno ekonomičnije trošenje derivata, a samim time i smanjenje negativnog utjecaja na okoliš. Kupnja novog motokultivatora prijeko je potrebna s obzirom na to da se koristi tijekom cijele godine kako u vinogradu tako i u obradi maslina.

Ulaganjem u tresač maslina ekonomizirala bi se berba maslina. Ručna berba zahtijeva mnogo ljudske snage te je karakterizira mali učinak berača naspram berbe s uključenim tresačem. Rezultat bi bila sigurna berba maslina bez oštećenja ploda ili stabla, učinkovitiji i brži proces berbe te kvalitetna i pravovremena berba uz smanjenje troškova. U optimalnom stanju zrelosti, berbu maslina je potrebno obaviti u što kraćem roku, a upotreba tresača maslina će smanjiti vrjieme branja maslina i direktno utjecati na kvalitetu maslinovog ulja.

U nabavu su uključene i akumulatorske škare za rezidbu koje bi znatno smanjile vrijeme rezidbe te iziskuju manje tjelesnog napora. Kvalitetnija rezidba maslina koja je nužna za bolju cvatnju i bolji prinos. Akumulatorske škare će olakšati prorjeđivanje krošnje, uklanjanje vodopija i izdanaka, ograničit će se širenje krošnje, odbacit će se suho i oštećeno drvo te će se tako poboljšati cjelokupno stanje maslina. Rezidbom se osigurava ravnoteža između porasta i plodnosti biljke. Tim procesom doći će do povećanja uroda te do pomlađivanja stabla maslina. Osim navedenog škare će se koristiti i za održavanje okoliša u masliniku i vinogradu te za ostalo bilje koje je u posjedu OPG-a.

Ulaganjem u stroj za mljevenje grana zbrinjavale bi se odrezane grane nakon rezidbe maslinika i vinograda. Zbrinule bi se grane nakon čišćenja pristupnih puteva te grane nakon procesa održavanja okoliša u masliniku i vinogradu. Ovo ulaganje znatno bi doprinijelo pozitivnom utjecaju na okoliš jer će se biorazgradivi drvni otpad zbrinuti bez paljenja, a time će se spriječiti mogućnost nastanka i širenja požara koji su česti problemi ovog zemljopisnog područja.

Povoljnom utjecaju na okoliš i sprječavanje nastanka požara kao i njegovo širenje pripomogla bi i motorna pila koja bi uz to pridonijela i smanjenju utjecaja nametnika što u konačnici doprinosi većoj kvaliteti kranjeg proizvoda, dakle vina i maslinovog ulja.

Ukupna vrijednost ulaganja iznosi 122.571,12 kn. Maksimalni intenzitet potpore (15.000 € tj. 100% prihvatljivih troškova) iznosi 113.389,50 kn, dok financiranje iz vlastitih sredstava iznosi 9.181,62 kn. Spomenuti strojevi i oprema koristili bi se na k.č. 496/2 k.o. Skradin, u posjedu Željka Gundića.

Kratke informacije
Vrijednost projekta:

122.571,12 kn

Autor:

Avensys

Tagovi:

EU fondovi, OPG Gundić Željko, Modernizacija i unaprjeđenje procesa obrade maslinika i vinograda, Mjera 6, Razvoj poljoprivrednog gospodarstva i poslovanja, Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. godine, vino, maslinovo ulje

Kategorija:

EU fondovi

Datum:

24. ožujka 2017.